Edwin Stokkink | Kanker als wake up call


In het leven heb je het niet altijd voor het zeggen en soms is het even wat het is. En als zich dan zo’n een situatie voordoet, dan gaat het er om hoe jij hiermee om gaat, het een plek geeft en weer verder gaat. Ik zit in zo’n situatie. Ik accepteer het, geef het een plek en ga er op mijn manier mee om.

Lang heb ik getwijfeld of ik dit met u wil delen, want tot nu toe informeerde ik alleen mijn vrienden op Facebook. Echter krijg ik zoveel lieve reacties van mensen uit mijn directe omgeving en zelfs vanuit onbekende hoek, dat het mij positieve energie geeft om door te gaan en mijn schaamte opzij te zetten.

Mijn verhaal is wat het is. En wat ik daarmee bedoel kunt u lezen op deze website die zich langzaam aan zal ontwikkelen met regelmatige blogs over mijn leven zoals ik het leef.

Ik met mijn drie beste vrienden en Johnny de Mol tijdens “De reis van je leven”

Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en leren was als autodidact nooit mijn sterkste kant. Behalve als ik iets interessant vond kreeg het mijn aandacht. Ik ben inmiddels bij de les.

scanwebsite

“Kanker heeft mijn aandacht en werd mijn wake up call”

Ik wens u een lang, gezond, gebalanceerd en gelukkig leven!

Edwin Stokkink

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edwin Stokkink, worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of  voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een tv uitzending.