Edwin Stokkink | Kanker als wake up call


In het leven heb je het niet altijd voor het zeggen en soms is het even wat het is. En als zich dan zo’n een situatie voordoet, dan gaat het er om hoe jij hiermee om gaat en wat jij ermee doet?! Daar ligt de winst!

Mijn site behelst vanaf nu ( 30/11-2018 ) alleen nog deze pagina! Ik scrhijf momenteel mijn eerste boek met handvatten voor een ieder die de interesse heeft en gebruik mijn blogs om de basis te leggen  voor dit boek, waarna ik om de blogs heen schrijf zodat jullie kunnen lezen wat vier jaar ziek zijn met mij heeft gedaan en hoe het mij op positieve wijze heeft veranderd!

“HET IS WAT HET IS” is niet zomaar gekozen. Er zit MAGIE achter! deze zorgvuldig gekozen woorden! Het is alleen of jij dat ook ziet en wat jij er van maakt!? Maar de basis is  en blijft als je het mij vraagt ons GELOOF!?

Ik leg het uit en indien je daar behoefte aan hebt koop je mijn boek of ga je een keer naar een lezing? Dat is aan jou en alles is wat mij betreft goed! Al koop je mijn boek niet en komt je niet langs naar een lezing.

Dat is namelijk ook mogelijk…dat het boek niets wordt! Snap je dat ik hoe dan ook gelukkig ben? Anders zou ik mijn eigen theorie niet begrijpen?? Alles is goed!

Heb minstens respect voor mij zoals ik dat ook voor jou heb al ben ik het misschien niet altijd met je eens. Als je “respect” voor elkaar niet meer kunt opbrengen, dan hoop ik dat jij de les van “Het is wat het is” mag ontvagen….  …… en wel NU!

( “Het geheim achter geluk, gezondheid en succes ontrafeld” )

Lang heb ik getwijfeld of ik dit met u wilde delen? Want tot nu toe informeerde ik alleen mijn “relaties” kleinschalig op Social Media.

Echter krijg ik zoveel lieve reacties van mensen uit mijn directe omgeving en zelfs vanuit onbekende hoek, dat het mij positieve energie geeft om door te gaan en mijn schaamte opzij te zetten.

“Het is wat het is” is dan ook geschreven vanuit pure liefde, zonder enige schaamte, met als doel de essentie achter “Het is wat het is” bloot te legggen aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Zij die het begrijpen hebben geen vragen en komen niet langer met “Maar”, want zij die snappen weten het!

Mijn verhaal is wat het is. En wat ik daarmee bedoel kunt u niet langer lezen op deze website, maar in mijn eerste boekje waar ik alle blogs vanaf het begin in gebundeld heb en waarin ik alle blogs “Achteraf” aan elkaar scrhijf met de kennis en wetenschap zoals ik het leven NU ervaar!Vandaar de zorgvuldig gekozen uitdrukking en bijbehorende website:

www.hetiswathetis.nu

 

Ik met mijn drie beste vrienden en Johnny de Mol tijdens “De reis van je leven”

Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en leren was als autodidact nooit mijn sterkste kant. Behalve als ik iets interessant vond kreeg het mijn aandacht.

Ik ben inmiddels bij de les en “Het is wat het is” en wat ik erver aan doe of van vind ligt bij mij en bij niemand anders!

Vandaag schrijven wij 23 november 2018. En voor de derde keer in twee jaar tijd was ik gisteren sterk onder invloed van THC. Alsof ik een wereldreis maakte en misschien wel een ervaring had wat mensen kunnen vergelijken met Ayawaska? Geen idee? Maar ik kreeg antwoorden. En niet zomaar. Antwoorden die tot de ware essentie werden onthult en ik heb misschien wel de belangrijkste les ooit in mijn leven geleerd… Een les die wij allemaal wel weten, maar tussen “weten” en “beklijven” kan een wereld van verschil zitten wat door met name ons “ego” wordt vertroebeld. Maar: “Het is wat het is” en niemand anders dan “Jij” kan het verschil maken!

In alle situaties, geen enkele uitgezonderd en onvoorwaardelijk! (Let niet op de spelfouten…ik was er nooit een held in. Maar ook in dit geval: “Het is wat het is” …in mijn boek vertel ik je ALLES  waarvan IK denk dat het jou kan helpen je leven op orde te krijgen!)

scanwebsite

“Kanker heeft mijn aandacht en werd mijn wake up call”

De inzichten die ik door mijn ziekte doorkreeg vanuit een helder licht zie ik als het mooiste geschenk ooit omdat het mijn leven heeft verrijkt zoals ik dat nooit eerder heb mogen ervaren!

| De kracht van GELOOF hebben! | Los van welk geloof en inhoud! | GELOOF is MAGIE |

WORK IN PROGRESS, BUT COMING SOON!

Het is wat het is en het is wat jij er van maakt!

Ik wens u een lang, gezond, gebalanceerd en gelukkig leven!

Edwin Stokkink

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edwin Stokkink, worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of  voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een tv uitzending.