Vanaf 2020 online!

Edwin Stokkink | Kanker als wake up call

“HET IS WAT HET IS” is niet zomaar gekozen.

Er zit magie achter deze zorgvuldig gekozen woorden.

Het is alleen of jij dat ook ziet en wat jij er van maakt!

Maar de basis is  en blijft als je het mij vraagt ons “GELOOF”

“GELOOF” jij dat je die 100 meter in 10 seconden kunt rennen?

Het begint bij het”GELOOF” dat je het kunt.

En daarmee heb je de helft van het uiteindelijke resultaat reeds binnen.

( “Het geheim achter geluk, gezondheid en succes ontrafeld” )

“Het is wat het is” is geschreven vanuit pure liefde, zonder enige schaamte, met als doel:

“de essentie achter “Het is wat het is” bloot te leggen aan een ieder die daar behoefte aan heeft”

 

Ik met mijn enkele “vrienden” en Johnny de Mol tijdens “De reis van je leven”

scanwebsite

“Kanker heeft mijn aandacht en werd mijn wake up call”

De inzichten die ik door mijn ziekte doorkreeg vanuit een helder licht zie ik als het mooiste geschenk ooit omdat het mijn leven heeft verrijkt, zoals ik dat nooit eerder heb mogen ervaren!

Men telde een dertig tal tumoren in mijn lijf van een niet geneesbare vorm van kanker! Ik heb er nog één over. In mijn long.

En ik denk te weten waarom… Ik leg het allemaal uit, vanuit “Mijn waarheid”

| De kracht van GELOOF hebben! | Los van welk GELOOF en inhoud! | GELOOF is MAGIE |

Het is wat het is en het is wat jij er van maakt!

Tot ziens op één van de presentaties die u life en interactief kunt bijwonen.

Ik wens u een lang, gezond, gebalanceerd en gelukkig leven!

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edwin Stokkink, worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of  voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een tv uitzending.